Warriors

Ashrah Baraka Bo' Rai Cho Blaze Chameleon Cyrax Daegon Dairou Darrius Drahmin Ermac Frost Fujin Goro Havik Hotaru Hsu Hao Jade Jarek Jax Johnny Cage Kabal Kai Kano Kenshi Khameleon Kintaro Kira Kitana Kobra Kung Lao Li Mei Liu Kang Mavado Meat Mokap Moloch Motaro Mileena Nightwolf Nitara Noob Onaga Quan Chi Raiden Rain Reiko Reptile Sareena Scorpion Sektor Shang Tsung Shao Kahn Sheeva Shinnok Shujinko Sindel Smoke Sonya Stryker Sub-Zero Tanya Taven Kreate-A-Kharacter